ปลูกป่าชายเลน เขาสามร้อยยอด เ ร า พ า ไ ป + อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม by'กรีน อีเว้นท์ Green Event

เราพาไป+เราพาไป+เราพาไป+เราพาไป+เราพาไป+เราพาไป+เราพาไป+เราพาไป+
🛫

🏖อาสาปลูกป่าชายเลน ที่สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ผ่านไปด้วยดีกับการปลูกป่าชายเลนครั้งแรกของแอด ครั้งนี้มีอุปสรรคเล็กน้อย เนื่องจากวันที่ไปน้ำทะเลขึ้นสูง. ทำให้พื้นที่ ที่จะปลูกเต็มไปด้วยน้ำ. เราต้องลุยน้ำเพื่อเข้าไปปลูก แต่ก็เรียบร้อยผ่านไปได้.

ทริปนี้แอดร่วมเดินทางกับเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรีน อีเว้นท์ Green Event

11 มีนาคม 2561 ปลูกต้นไม้บ้านบางปู สามร้อยยอด
ปลูกต้นไม้ในใจคน คือ การปลูกฝังจิตสำนึก ปลูกฝังความรักความหวงแหน และสร้างเครือข่าย เมื่อคนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม ก็จะให้ความสำคัญ ใส่ใจในประเด็นข่าวสารความเป็นไปต่างๆ และเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการขยายตัวของทุนนิยม รวมถึงขับเคลื่อนนโยบาย แนวคิด และแนวทางปฏิบัติต่างๆ หาใช่การสิ้นเปลืองน้ำมันและทรัพยากรต่างๆ โดยหวังเพียงย้ายต้นไม้จากอีกที่ไปไว้อีกที่
ติดตามผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/RaoPaaBpai/


#เราพาไป+
#raopaabpai
#อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
#สามร้อยยอด
#ประจวบคีรีขันธ์
#ป่าชายเลน
#อาสา
#อาสาสมัคร


WeTakeGo : เราพาไป+

 วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.10 น.

ความคิดเห็น