นโยบายเนื้อหาของบล็อกเกอร์

Readme.me เชื่อมั่นในเสรีภาพของการพูดและการแสดงออก เราเคารพในสิทธิการแสดงความคิดเห็น และเชื่อว่าบล็อกเกอร์มีอิสระและเสรีภาพในการเขียนบล็อก การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารออกมาตามความสนใจของแต่ละบุคคล บล็อกเกอร์มีส่วนช่วยสร้างเนื้อหาและข้อมูลให้มีความหลากหลายมุมมองและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งสามารถกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ได้ และสามารถสร้างช่องทางที่เชื่อมโยงกลุ่มคนหลายๆกลุ่มเข้าด้วยกันและมีส่วนร่วมร่วมกันตามความสนใจ

อย่างไรก็ตามในบางกรณี เราจำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบและเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการโดยรวมเป็นสำคัญ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงของเราอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงประเภทของข้อความและเนื้อหาที่ไม่ รับอนุญาตให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา และหากคุณพบกับเนื้อหาที่ผิดกับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นการละเมิด หรือเกิดความเสียหายให้กับตัวคุณเอง หรือ บุคคลที่สามก็ตามโปรดกรุณาแจ้งให้เราทราบทันที

1. นโยบายการเข้าร่วมใช้เว็บไซต์

กฎของการเข้าร่วมใช้เว็บไซต์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม มีดังนี้

  1. คุณจะต้องให้ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นความจริง ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วทั้งหมด และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณเองหรือเนื้อหาที่ให้ไว้ในเว็บ ไซต์นี้ตามความเหมาะสม
  2. หากคุณมีบัญชีสมาชิกของเว็บไซต์เรา คุณต้องดูแลรับผิดชอบการใช้งานการบัญชีนี้และจะไม่เผยแผ่ข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ
  3. คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์ในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของเราหรือเข้าร่วมใช้เว็บไซต์ของเรา ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการและจะไม่รับพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคุณหากอายุยังไม่ถึงเก ณฑ์ที่กำหนดไว้ Readme.me มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้งานของคุณได้ทุกเมื่อ หากทางคุณไม่ได้ทำตามกฎกติกาของเรา

2. ขอบเขตของเนื้อหา

คุณยินยอมและรับทราบถึงข้อตกลงในเว็บไซต์นี้ว่า คุณมีความรับผิดชอบต่อทุกเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย น่าเชื่อถือ เหมาะสมและเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเท่านั้น และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่นำมาโพสต์ในเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหาออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการกระทำนั้นเป็นไปในทางที่ผิดกฎหมายและข้อระเบียบของเรา

เมื่อคุณอัพโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหามายังหรือผ่านบริการของเรา ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ Readme (และผู้ที่เราทำงานด้วย) มีสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ ในการจัดเก็บ ทำซ้ำ สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แสดงต่อสาธารณะ สร้างงานต่อยอดจากเนื้อหาของคุณ การแปลภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเรา

นอกจากนี้ทางเว็บไซต์อาจมีการแสดงภาพแบนเนอร์โฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของเราบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจอยู่ในเนื้อหาบทความของคุณที่อัพโหลดและเขียนบนเว็บไซต์ของเรา

Readme อาจจะแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อสามารถที่เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้อ่านในหลายๆ ประเทศที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมได้ อย่างไรก็ตามทาง Readme นั้นไม่ได้เป็นเจ้าเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ คุณมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาที่แปลแล้วไปใช้ในทางที่ดีและเหมาะสมได้

ดังนั้นคุณต้องรับประกันว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเอง และไม่เป็นความลับหากทางเราจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นต่อสาธารณชน ทาง Readme จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสียหรือความเสียหายและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่คุณนำมาโพสต์ อัพโหลด การเก็บข้อมูลของตัวคุณหรือบุคคลที่สาม เนื้อหาและข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ทำการอัพโหลด หรือ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือมีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ความเป็นส่วนตัวหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นอันตรายหลอกลวง หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย คุกคามทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ หรืออื่นๆที่สื่อไปการส่งเสริมให้เกิดการทำผิดกฎหมาย ความผิดทางอาญา และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ
  2. ไม่เผยแพร่หรือให้ข้อมูลใดๆทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาพโป๊เปลือย หรือเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด อาวุธที่ผิดกฎหมาย และอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดแย้งต่อกฎหมายและกฎระเบียบ
  3. การแอบอ้างบุคคลอื่นๆ คุณต้องไม่ได้ปลอมแปลงตัวตน การให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอีเมล์หรือการปลอมแปลงเป็นสิ่งต้องห้าม ทางเราไม่อนุญาตให้นำเข้าข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นมาปลอมแปลงและใช้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งในบางกรณีทางเราต้องมีการให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม ดังนั้นคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้น
  4. ทางเราไม่อนุญาตให้สอบถามหรือให้ข้อมูลใดๆ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตร หรือ หมายเลขบัญชี ที่อยู่) เว้นแต่ในกรณีที่คุณจะถูกขอให้ให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม
  5. คุณต้องไม่ทำการโพสต์ เชิญชวน หรือมีข้อความใดๆ ที่เป็นการแนะนำ หรือเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูล รูปภาพ เนื้อหาที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

หมายเหตุสำคัญ:

หากเราตรวจสอบและพบว่าเนื้อหาของคุณมีความเสี่ยง หรือเป็นการเผยแพร่ไปในทางที่เชื่อมต่อกับประเด็นที่ ต้องห้ามต่างๆหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น Readme.me มีสิทธิ์และเป็นดุลยพินิจของเราที่จะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณและสามารถยกเลิกการเผยแพร่ หรือ การเป็นสมาชิกของคุณ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่ ข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือคุณสามารถติดต่อเราโดยตรงได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


บริษัท รี้ดมีดอทมี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 02-937-4499
ที่อยู่: 162 ซอยโชคชัย 4 ซอย 14 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
https://th.readme.me

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2565