fjord / ฟยอร์ดคือบริเวณทางภูมิศาสตร์ของช่องทางน้ำของอ่าวยาวและแคบที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งที่นั่นเปรียบเสมือน Elysium on Earth


วันนี้อากาศกำลังดี เหมาะแก่การล่องเรือชม “ฟยอร์ด” ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ และเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ผ่านน้ำตกสูงเจ็ดแห่ง Seven Sisters หนึ่งในเอกลักษณ์ของ Geirangerfjiord ดื่มด่ำไปกับน้ำตกที่ไหลลงกระทบทะเลสาป พร้อมกระเซ็นละอองน้ำพาให้ชุ่มช่ำหัวใจ สิ่งมหัศจรรย์ที่ Grab The Wonders ขอพาไปชม

Piya Amranand

 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.38 น.

ความคิดเห็น