☀️“แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง”

ณ ICONSIAM

☀️“แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง” ณ ICONSIAM

🎊เริ่มต้นปีใหม่ อยากจะชวนไปเสพศิลป์ ไปชมนิทรรศการแสดงงานศิลปะที่จะเปิดโลกมุมมองทางสุนทรียะ การสร้างสรรค์ ไปสัมผัสถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ผ่านปัจจัยสี่ที่ถ่ายทอดออกมาในมุมของศิลปะของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมลำดับที่ 14 ของประเทศไทย ผ่านผลงานหลากหลาย✨

🚩รายละเอียดของงาน ประกอบไปด้วยผลงานของ ศ. เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เพื่อนศิลปิน และเหล่าลูกศิษย์ศิลป์ ที่คัดเลือกผลงานชิ้นสำคัญชั้นเยี่ยม จัดแสดงออกเป็นโซนการแสดงงานทั้งหมด 7 โซน

🚩นิทรรศการเปิดให้เข้าชมในวันที่ 15 ธ.ค 64.- 20 ก.พ.65

📍กิจกรรมภายในนิทรรศการ

- 15 ธันวาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 พื้นที่นิทรรศการชั้น 8

- นิทรรศการ การรวมองค์ความรู้ ผลงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญๆ ของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

- ตลาดนัดศิลปะ และแหล่งพบปะของศิลปิน

- กิจกรรม Workshop เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

🥰ร่วมสนุกรับผลงานศิลปกรรม ของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เมื่อร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ให้ไว้ 

👉ติดตามรายละเอียดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆได้ที่

เพจ มูลนิธิศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง https://www.facebook.com/prof.preecha/

และเพจ The Art https://www.facebook.com/theartandlife


☀️“แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง” ณ ICONSIAM

รูปแบบนิทรรศการแบ่งเป็น 7 โซน นำเสนอผลงานในหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็น องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม

“โซนห้องรับแขก”

ตัวงานเปรียบเหมือนบ้านของ ศ. เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ซึ่งเปิดเข้ามาจะเจอโซนห้องรับแขกก่อน เป็นการแสดงผลงานบนโต๊ะสวยงาม ก่อนที่จะเดินเข้าไปชมโซนศิลปะต่างๆ

“กระจกสะท้อน เรียนรู้ตัวเองก่อน”

ก่อนที่จะเดินเข้าไปชมด้านใน เราจะผ่านจุดนี้ก่อน เป็นกระจกเงาสะท้อนบานใหญ่ที่สื่อให้เราได้เข้าใจว่า ก่อนที่เราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เราต้องรู้จักตัวเองก่อน สำรวจตัวเองก่อน และเราได้เรียนรู้อะไรจากการที่เราได้รู้จักตัวเอง“คลังแห่งแนวคิด”

กล่องไม้ขนาดใหญ่ ที่ข้างในรวบรวมหนังสือ คู่มือ แหล่งข้อมูลการเรียนและการสอน และผลงานวิชารการต่างๆ ของอาจารย์ปรีชา“Art Curator”

นอกจากผลงานของอาจารย์แล้ว เรายังสามารถชื่นชมผลงานที่หลากหลาย ชิ้นงานศิลปะที่สวยงามจากเหล่าศิลปินมากฝีมือและเหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์ปรีชา สิ่งที่จัดทำขึ้นมานั้นไม่ใช่แค่การสร้างผลงาน แต่คือการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างคน สร้างศิลปินใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งศิลปินเหล่านี้คือตัวแทนแห่งศักราชใหม่“บ.ว.ร.” (บ้าน วัด โรงเรียน)

สถานที่ที่เป็นพื้นฐานในการเติบโตมาของทุกคน นั่นคือ บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ต่างๆ โดยเล่าเรื่องผ่านงานจำลองวัดใหญ่สุวรรณรามจากจ.อยุธยา กระดาษที่นำมาตกแต่งเป็นงานสถาปัตยกรรมนี้ เป็นกระดาษที่ถูกใช้งานจริงของ ศ. เกียรติคุณปรีชา เถาทอง“สถูปแห่งความรู้”

เป็นการจำลองสถูปให้เป็นห้องมืด และมีการถ่ายทอดผลงานและองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการฉายภาพและนำภาพวาดมือของจริงต่างๆ มาจัดแสดงร้อยโยงพาดผ่านกำแพง ซึ่งแต่ละผลงานแสดงให้เห็นถึงความพยายาม องค์ความรู้ทางการเรียนการสอน และความสร้างสรรค์“ตู้แห่งควรเพียร”

สถาปัตยกรรมตู้ไม้ที่ตกแต่งด้วยลวดลายสีดอกอันสวยงาม ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

มุมที่ถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันอาจารย์ปรีชาจากการที่เคยถวายงานให้กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผลงานศิลปะที่ที่มีคุณค่าทางจิตใจ ·

ภาพต่างๆ ที่สื่อถึงการได้มีโอกาสรับใช้สังคมผ่านมุมมองและภาพวาดของอาจารย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านความเข้าใจซึ่งกันและกัน

โซนแบบจำลองสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆ 

แบบจำลองอาคารพระพุทธลพบุรี“สุริยะทูนไถงระวิวาร โดย ดอยธิเบศธ์ ดัชนี”“ต้นไม้ก็มีหัวใจ”

โดยใช้เทคนิคการโรยเยื่อต้นไทร ผลงานศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ญาณวิทย์ กุญแจทองนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการผลงานแล้ว อาจารย์ยังต้องการให้ที่นี่เป็นพื้นที่ศิลปะด้วย คือมีการเสวนาและกิจกรรมช่วงสุดสัปดาห์ มีแขกรับเชิญมาพูดถึง เวิร์คช็อปต่างๆ รวมถึงตลาดนัดศิลปะอย่าง ปรีชามาร์เก็ต ให้คนรักศิลปะสามารถสนับสนุนงานให้ศิลปินได้

☀️“แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง” ณ ICONSIAM

- สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 พื้นที่นิทรรศการชั้น 8

- นิทรรศการ การรวมองค์ความรู้ ผลงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญๆ ของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

- ตลาดนัดศิลปะ และแหล่งพบปะของศิลปิน

- กิจกรรม Workshop เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

ร่วมสนุกรับผลงานศิลปกรรม ของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เมื่อร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่ให้ไว้

ติดตามรายละเอียดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆได้ที่

เพจ มูลนิธิศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง https://www.facebook.com/prof.preecha/

และเพจ The Art https://www.facebook.com/theartandlife/

Readme Team

 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.37 น.

ความคิดเห็น