เริ่มเปิดเมือง เริ่มจัดงาน..เพื่อเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กินแก้มตุ่ย ตะลุยเที่ยว ได้ไปแอ่วเมืองลำพูน เขาจัดงาน วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน ที่ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง งานเกร๋ งานดี

อิ่มเอิบกับการสัมผัสวัฒนธรรม โดยผู้จัดงานตั้งใจอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี และ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ งานนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่ได้พบ ได้สัมผัส ก็คือ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ #กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง #กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน หรือ คนเมือง #กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ #กลุ่มชาติพันธุ์มอญ และ #กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ซึ่งมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี สวยงาม

ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน และนำเสนอเมนูอาหารของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผ้าทอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ การแสดงอัตลักษณ์และแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงมหกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าชาติพันธุ์ การเดินขบวนแห่ ร่วมสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรม

ดีใจที่ได้ไปร่วมงาน วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ลำพูน ที่จัดขึ้นระหว่าง 29-1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อยากเชิญชวน พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ได้จัดทริปไปเที่ยวเมืองลำพูน เพราะยังมีวัฒนธรรมอันสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาหารอร่อยๆ ให้สัมผัสอีกมากมาย #กินแก้มตุ่ยตะลุยเที่ยว #เที่ยวลำพูน #ประทับใจ#วิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาลำพูน

กินแก้มตุ่ย ตะลุยเที่ยว

 วันพฤหัสที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.21 น.

ความคิดเห็น