สิงห์ปาร์ค  จังหวัดเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ เที่ยวทั่วกับฟาร์ม สิงห์ปาร์ค ชมสัตว์สายพันธุ์แอฟริกา ปั่นจักรยาน กิจกรรมผจญภัย  

สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางไร่ชา  ทุ่งดองไม้

 ค่าบริการ 100 บาท   ที่ไร่ก็จะมี รถรางพาชมรอบไร่   แต่อากาศกลางวันค่อนข้างร้อนนนมากก  โอโห้  

แวะที่แรกก็เริ่มที่  นี่เลย  กาแฟดริป   หอมแต่ไกลเลย

พร้อมอาหารปลา

ที่ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะมากกก

ทุ่งดอกไม้

ส่วนใหญ่รีสิวนี้เล็กก็ลงแค่รูปเลยยย   เพราะไม่รู้จะพิมพ์อะไรดี 555555  แต่หลักไร่นี้กว้างมากกก  คือดีย์แบ้วใหญ่มากกกก

เล็กจะไป

 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.28 น.

ความคิดเห็น