พระวิหารกรุงเทพ เป็นพระวิหารแห่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (The Church of Jesus Christ of Latter - Day Saints) แห่งแรกในประเทศไทย และแถบอินโดจีน เป็นพระวิหารแห่งที่ 185 ของศาสนจักรโลก ซึ่งจะเปิดให้สาธารณชนทุกคนและทุกศาสนาเข้ามาร่วมเปิดประสบการณ์ในการเยี่ยมชมพระวิหารกรุงเทพได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

การเข้าชมสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 1-16 กันยายน 2566 นี้เพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้น หลังจากนั้นพระวิหารกรุงเทพจะสงวนสิทธิ์เอาไว้สำหรับสมาชิกทางศาสนาที่มีมีค่าและคู่ควรแก่การเข้ามาประกอบพิธีกรรมททางศาสนา และจะเข้ามาที่นี่ได้สำหรับสมาชิกทางศาสนาเท่านั้น

หากเพื่อนๆต้องการเข้าชมพื้นที่ในรอบ Open House สามารถทำการจองรอบเข้าชมพระวิหารได้ทางระบบออนไลน์เท่านั้น 

จองได้ที่นี่เลย : จองที่นี่

วิธีการจองเข้าชมพระวิหารกรุงเทพ จะสามารถจองได้ทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

รอบแรกเวลา    : 09:00 - 12:00 น.

รอบที่สองเวลา : 12:00-17:00 น.

รอบที่สามเวลา : 17:00-21:00 น.


การเข้าชมจะสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์เท่านั้น 

เมื่อได้จองเข้าชมผ่านระบบออนไลน์แล้วเมื่อถึงวันที่มามาเข้าชมตามวันเวลาที่จองคิวให้เตรียมตัวดังนี้ก่อนเข้าชมซึ่งเป็นระเบียบการเข้าชมภายในพระวิหารกรุงเทพ มีดังนี้

1. แต่งกายสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ ขอแนะนำให้สวมใส่กางเกงขายาว และชุดด้านบนที่สุภาพ

2. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในบริเวณพระวิหาร และห้ามทำการสูบบุหรี่ในพื้นที่พระวิหารกรุงเทพทั้งหมด

3. งดการถ่ายรูปภายในอาคารทั้งหมด เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอสงวนพื้นที่เอาไว้ และต้องการความเงียบต่อพื้นที่เป็นพิเศษ แต่ผู้เข้าชมยังสามารถถ่ายรูป ได้บริเวณภายนอกอาคารพระวิหารได้


ครั้งนี้จะเป็นการจองเข้าชมพระวิหารกรุงเทพรอบ วันที่ 4 กันยายน 2566 รอบ 09:00-12:00 น. ซึ่งวิธีการเดินทางทางมายังพระวิหารกรุงเทพเราจะเดินทางมาด้วย MRT สถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 3 จะสะดวกที่สุด และยังสามารถเดินทางมาด้วยสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ “สถานีมักกะสัน”ได้อีกเช่นกัน

เมื่อเราเดินทางออกมานอกสถานีแล้วให้เดินตรงมาตามทางเรื่อยๆ ตามทางก็จะเจอกับพระวิหารกรุงเทพอยู่ด้านขวาใกล้กับ MRT เพชรบุรี ทางออกที่ 3 มากๆ

เมื่อมาถึงเราจะเห็นสถาปัตยกรรมอันสวยงามสีขาวมีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม เมื่อเราเดินเข้ามาเราจะเดินทางตรงมาเรื่อยๆตามป้ายบอกทาง ก็จะพบกับจุดทางเข้าต้อนรับ ซึ่งทีมงานอาสาพระวิหารกรุงเทพจะคอยให้บริการต้อนรับพาทัวร์ชมพระวิหารกรุงเทพ 

เมื่อมาถึงแล้วก็จะมีการให้รับชมวิดิโอสั้นๆ แนะนำเกี่ยวกับพระวิหารกรุงเทพ และข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (The Church of Jesus Christ of Latter - day Saints)


พระวิหารกรุงเทพ ภายในอาคารค่อนข้างมีความซับซ้อน และใหญ่มากๆ โดยจะมีทั้งหมด 6 ชั้น โดยจะมีอาสาและทีมงานคอยแนะนำการเดินทางทัวร์ชมภายในพระวิหารที่จัดเตรียมพื้นที่เด่นๆเอาไว้ให้ชมโดยที่ไม่ต้องกลัวกลงอย่างแน่นอน เพราะว่าทีมงานเขาเยอะมากๆและก็ยิ้มแย้ม เป็นกันเองสุดๆ

หลังจากที่เรารับชมวิดิโอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมายังจุดพาชมเดินภายในบริเวณด้านในของอาคารพระวิหาร

ซึ่งการทัวร์ชมภายในพระวิหารจะเป็นการเน้นทัวร์ชมด้วยตัวเอง เพราะต้องการให้เราดื่มด่ำไปกับความงดงามภายในอาคารพระวิหารกรุงเทพ ที่ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบยุคสมัย Modern มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เรียบง่าย และหรูหรา อันเป็นสไตล์การออกแบบในรูปแบบของศาสนจักร นอกจากนี้ยังมีการออกแบบลวดลายดอกบัวบนแก้วกระจกประสานกันไปมารอบๆบริเวณอาคาร ซึ่งการตกแต่งของเขาเป็นการออบแบบที่สวยงามมากราวกับอยู่ต่างประเทศเลย

หากในระหว่างการชมพระวิหารมีคำถามและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับทางทีมงานภายในพระวิารกรุงเทพได้ทันที ซึ่งภายในพระวิหารจะประกอบไปด้วยห้องทำพิธีการสำคัญต่างๆดังนี้

โถงบัพติศมา (Baptistry)

บัพติศมา (Baptistry) เป็นผู้ที่มีความเชื่อต่อพระคริสต์ และต้องการประกาศความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า เป็นการประกอบพิธีกรรมภายในน้ำ เพื่อประกาศว่าเป็นผู้มีความศรัทธา และเชื่อในพระคริสต์สเมือนกับว่าพระเยซูได้ทรงชำระจิตใจของผู้เข้าประกอบพิธีให้บริสุทธิ์นับตั้งแต่การประกาศทำพิธีในห้องอ่างบัพติศมา

อ่างบัพติศมา

ในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิ้ลอ่างบัพติศมาในการทำพิธีกรรมจะล้อมรอบด้วยวัว 12 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของสิบสองเผ่าแห่งอิสลาเอลโดยการตกแต่งอ่างบัพติศมาจะออกแบบด้วยความปราณีตและสวยงามมากๆ

ห้องยืนยัน

เป็นห้องที่ยืนยันการรับพรจากบัพติศมาแห่งพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แทนบรรพชน ซึ่งจะเป็นของขวัญต่างๆมอบภายในห้องยืนยัน

ห้องรับการสอน

ห้องนี้จะเป็นห้องสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนการของพระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น ภายในห้องจะตกแต่งด้วยโทนสว่างและงดงามเรียบหรูหราอลังการ คล้ายกับโรงหนังเพื่อรับชมการถ่ายทอดศาสนาเพื่อนเรียนรู้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ห้องเลสซี

เป็นห้องที่เงียบสงบทีุ่ด คล้ายกับห้องทำสมาธิเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้มีเวลาไตร่ตรงทบทวนของพรสวรรค์และการกระทำต่างๆของตัวเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการทำสมาธิให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และ ปัญญา

ห้องผนึก (ห้องแต่งงาน)

เป็นการผนึกคำสาบานระหว่างคนรักที่จัดงานแต่งงานภายในพระวิหาร ด้วยการหันหน้ามองไปทางกระจกของคนละฝ่าย และประกาศคำสาบาน แล้วจึงนำคำสาบานผนึกเอาไว้ พร้อมกับพยานคนสำคัญอาทิเช่น ครอบครัว ซึ่งก่อนที่จะมาถึงห้องผนึกจะมีห้องพักรับรองของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอีกด้วยสวยงามมากๆเลย

ที่นี่ได้ให้พลังบวกเยอะมากและผู้คนที่นี่ก็ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาสุภาพและเป็นกันเองมากๆ นับว่าเป็นโอกาศที่หาได้ยากมากจริงๆที่จะได้มีโอกาศเข้าชมพระวิหารกรุงเทพแห่งนี้ เพราะว่าถ้าหากพลาดไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะมีโอกาศได้กลับมาเปิดให้เข้าชมแบบนี้อีก


Location : พระวิหารกรุงเทพ

การเดินทางที่แนะนำ : MRT สถานีเพชรบุรี

เวลาเปิด-ปิด : 09:00-21:00 น. ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์

จองรอบการเข้าชม : จองที่นี่

Facebook : The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints


เครดิตภาพถ่ายทั้งหมดเป็นของเจ้าของบทความ

Zelan

 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.59 น.

ความคิดเห็น