วัดที่ชื่อมีความหมายสื่อถึงความเป็นสิริมงคล ความเจริญและมั่นคง 🙏 มาไหว้พระขอพรให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความมั่นคง ที่วัดเชียงมั่นกันค่ะ

   🛕 วัดเชียงมั่น เป็นวัดเก่าแก่และวัดแห่งแรกของตัวเมืองเชียงใหม่ เขตกำแพงเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1839 โดย พ่อขุนเม็งราย หลังจากที่พระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นแล้ว ก็ทรงยก "ตำหนักเชียงมั่น" เพื่อถวายให้สร้างเป็นพระอารามชื่อว่า "วัดเชียงมั่น" 

   ในอดีต คือ วัดคู่พระบารมีของพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และพญาเมงราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนา รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์เชียงใหม่ด้วยเช่นกันค่ะ

   ภายในมีสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย เริ่มที่ 

🔸️เจดีย์ช้างล้อม เป็นเจดีย์ประธานศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1840 เป็นเจดีย์ที่ถอดแบบมาจาก เจดีย์ช้างล้อม ของ วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลม ประดับด้วยช้างปูนปั้น จำนวน 16 เชือก บันไดทางขึ้นสู่ซุ่มเรือนประดับตกแต่งด้วยราวบันไดนาค ส่วนเรือนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังสีทองอร่าม ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยเจ้าเมืองนครเชียงใหม่ตลอดมา จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2478 ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เจดีย์แห่งนี้เป็นโบราณสถานค่ะ

🔸️วิหารหลวง หรือ พระอุโบสถ สร้างขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน ภายในระหว่างช่องหน้าต่างของวิหารหลังนี้ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีทองบนผนังสีแดง บอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมืองและวัด ทั้งในเวียงกุมกาม และเมืองเชียงใหม่ของพญาเม็งราย ตลอดจนการทำนุบำรุงวัดโดยพระราชวงศ์

🔸️วิหารเล็ก หรือ วิหารจตุรมุข เป็นวิหารเดิมของวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญอย่าง  "พระเสตังคมณี" หรือ "พระแก้วขาว" และ "พระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี" ศิลปะแบบอินเดีย ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถคุ้มครองป้องกันอันตราย และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้ค่ะ

🔸️ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น ที่ปรากฏพระนามของกษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พญามังราย พญางำเมือง และพญาร่วง หรือ พ่อขุนรามคำแหง ที่ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ บอกเล่าถึงการสร้างเมืองเชียงใหม่ และการสร้างวัดเชียงมั่น นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่สมควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างดี

🔸️หอไตรกลางน้ำ สำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ ตามคติการสร้างและภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงซ่อมแซม

   สำหรับคนที่ชอบวัดวา ศึกษาความรู้ด้านพุทธศาสนา มาเชียงใหม่ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาวัดเชียงมั่นนะคะ ซึ่งบรรนากาศภายในวัดก็สงบเงียบ ร่มเย็นมากเลยค่ะ

🎯 : 171 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

⏰️ : เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.30 น.

☎️ : 053-227206

🌏 : https://maps.app.goo.gl/wT9Q91...
-----------------------😍

🤗ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิต
ในแบบฉบับของตัวเองนะคะ🚘🧳🏖🌄

❣️ช่องทางการติดตามเพจ❣️
https://www.facebook.comTIEWDA...

#เที่ยวได้กินกินได้เที่ยว 

#วัดเชียงมั่น #พระเสตังคมณี

#พระศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรี

#พระแก้วขาว #เจดีย์ช้างล้อม

#วิหารหลวง #วิหารเล็ก

#ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น #วัดดังเชียงใหม่

#วัดเชียงใหม่ #วัดสวยเชียงใหม่

#เที่ยวเชียงใหม่ #เที่ยววัดเชียงใหม่

#วัดรอบคูเมือง #เชียงใหม่

เที่ยวได้กิน กินได้เที่ยว

 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.09 น.

ความคิดเห็น