อีกหนึ่งวัดจีนที่ห้ามพลาด ชื่อเดิมคือ ‘กัมโล่วยี่’ มาจากคำว่า ‘กัมโล่ว’ ที่แปลว่า น้ำทิพย์ กับคำว่า ‘ยี่’ ที่แปลว่า วัด รวมกันแล้วมีความหมายว่า วัดน้ำทิพย์ โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อในปี พ.ศ. 2319 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย

1

พอมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วัดก็ได้ถูกทิ้งร้าง จนมาถึงปี พ.ศ. 2439 พระอาจารย์ไหซัน พระภิกษุจีนชาวมณฑลหูหนาน ได้มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ ท่านก็เลยทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่และในปี พ.ศ. 2452 ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนาม วัดกัมโล่วยี่ ให้ใหม่ว่า วัดทิพยวารีวิหาร และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

2
3
4

วัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่) เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทพสามตา เทพเปลี่ยนดวง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่กวนอิมพันกร และเทพมังกรเขียว (แชเล่งเอี๊ย)

5

เทพมังกรเขียว หรือ แชเล่งเอี๊ย เป็นหนึ่งในเทพที่มีผู้คนมาสักการะมากที่สุดในวัดทิพยวารีวิหาร ท่านเป็นมังกรผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด โดยชาวจีนเชื่อว่า เทพมังกรเป็นเทพารักษ์ประจำแหล่งน้ำทุกแห่ง ไม่ว่าจะะเป็นบ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ย่อมมีเทพมังกรปกป้องคุ้มครอง และยังเชื่อกันว่าเทพมังกรจะบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้

6

อีกทั้งยังมีองค์พระประทาน 3 องค์ ได้แก่ พระศากยมุนี พระไภษัชยคุรุ และ พระอมิตาภะ ที่ประดิษฐานอยู่กลางวิหาร ให้เรากราบไหว้ขอพร

สำหรับใครที่ไม่ได้เกิดปีชง ก็สามารถเข้ามาไหว้พระขอพร เสริมบุญ เสริมบารมี ฝากดวงชะตา กันได้ ด้านในวัดมีชุดไหว้ ชุดแก้ชง ตะเกียงประทีป จำหน่าย หรือสามารถเตรียมของไหว้มาเองก็ได้เช่นกัน


ข้อมูล วัดทิพยวารีวิหาร กัมโล่วยี่

เว็บไซต์ : วัดทิพยวารีวิหาร-กัมโล่วยี่ / 敕賜甘露禪寺

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น.

พิกัด : พิกัดวัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่)

ภาพถ่ายและปรับแต่งภาพโดย SasisDiary ผู้เขียน


Sasi's Diary

 วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 19.48 น.

ความคิดเห็น