Amazing เที่ยวไทย

สวัสดีครับผมเป็น Youtuber ผู้สร้าง Conten ที่จะรวบรวมสถานที่กิน ที่เที่ยว รีวิว ไม่ว่าจะเป็นธุระกิจ,ร้านอาหาร,แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่างๆเราจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ในรู้แบบสื่อ VDO รายการต่างๆ ที่จะทำให้ทุกๆคนรู้จังสถานที่เที่ยว,ที่กิน,ร้านอาหาร,และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากขึ้น

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all