ดอยตาปัง  เป็นดอยเล็กๆ อยู่ ต.เขาทะลุ มากี่รอบก็ฟิน บางที หมอกเยอะ บางที ก็ น้อยแต่ บรรยากาศดีตลอด เทือกเขาสวย ๆอากาศดีๆ ตลอดปี

การเดืนทางไม่ยากมาที่ ต.เขาทะลุ มีป้ายบอกตลอดจุดขึ้นรภอยู่วิสาหกิจชุมชน เพราะว่า จะต้องใช้รถพื้นที่ ที่จัดใว้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

ส่วนนี้เป็นจุดกางเตนท์ ส่วนจุดชมทะเลหมอก ขึ้นไปอีก800เมตร

มีห้องน้ำ ร้านกาแฟ บริการ ครับ เขาทะลุชุมพร

kaipcs

 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.23 น.

ความคิดเห็น