นิทรรศการภาพจิตรกรรม บันทึกการเคลื่อนไหว จากการแสดงของพิเชษฐ กลั่นชื่นผลงานจิตรกรรม วิดีโอศิลปะการแสดง ศิลปะการจัดวาง และหนังสือ “The Company : 10 ปีแห่งการเดินทางของ พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี” งานเขียนที่บันทึกองค์ประกอบและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการเต้นร่วมสมัยขึ้นในประเทศไทย โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2549

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 7 – 30 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 – 19.00 น.

นามสมมุติ

 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.51 น.

ความคิดเห็น