พาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (The national museum Bangkok)


ในที่สุดทางกรุงเทพ ฯ ก็มีการผ่อนปรนให้เราสามารถเดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ได้ งั้นเราก็ไม่รอช้า วันนี้จะมาพาทุกคนไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครด้วยกันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นั้นแต่เดิมเป็น "พระราชวังบวรสถานมงคล" หรือวังหน้า ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้น เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต่อมาในปี พ.ศ.2469 รัชกาลที่ 7 ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครขึ้น ซึ่งก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ โดยถือเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาเรื่องราวของบางกอกหรือกรุงเทพ ฯ รวมทั้งความเป็นมาของชาติ ประเพณีที่สืบต่อกับมา รวมทั้งยังเป็นที่ที่มีการจัดแสดงข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยา โดยเฉพาะศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกความทรงจำของโลก

เราแนะนำให้ทุกคนไปเช้าหน่อยจะได้มีเวลาเดินดูให้ทั่ว เพราะพื้นที่การจัดแสดงค่อนข้างกว้างและมีมุมที่น่าสนใจหลายส่วน ซึ่งในช่วงนี้ผู้เข้าชมงานไม่เยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องความแออัด สำหรับใครที่กังวลว่าถ้ามีข้อสงสัยเรื่องราวต่าง ๆ จะต้องสอบถามใคร ภายในพิพิธภัณฑ์ มีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดไว้ ซึ่แต่ละท่านก็ใจดีให้ความรู้กับเราอย่างเต็มที่

โดยผังห้องจัดแสดงมีดังนี้

 1. พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ซึ่งจะมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงในอาคารส่วนหลัง ของ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน2. พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พร้อมจิตรกรรมฝาผนัง3. อาคารมหาสุรสิงหนาท แสดงประวัติศาสตร์ศิลปะไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 ก็จะประกอบด้วยสมัยทวารวดี สมัยศรีวิชัย และสมัยลพบุรี  4. อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย หลังพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะจัดแสดงประติมากรรมขนาดใหญ่ ศิลปะล้

  านนา เทวรูปสุโขทัย ศิลปะอยุธยา เงินตรา ธนบัตรรวมทั้งศิลปะรัตนโกสินทร์ และประณีตศิลป์ เป็นต้น


  5. พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยและหมู่พระวิมาน จัดแสดงประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดง ได้แก่ เครื่องทอง เครื่องถม เครื่องมุก เครื่องดนตรี เครื่องไม้จำหลัก ผ้าโบราณ เครื่องถ้วย เครื่องสูง ราชยานคานหาม อาวุธโบราณ เครื่องใช้ในพิธีพระพุทธศาสนา และอัฐบริขารของสงฆ์ และเครื่องการละเล่นต่าง ๆ เช่น หัวโขน หุ่นกระบอก หุ่นเล็ก และหนังใหญ่ รวมทั้งอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ โลหศิลป์ นาฏดุริยางค์หรือมหรสพและการละเล่นของหลวง ศัสตราวุธหรือศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม เป็นต้น

  6. พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7


  7. โรงราชรถ ซึ่งมีการจัดแสดงราชรถที่ใช้ในกระบวนแห่พระบรมศพ คือ พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตรราชรถ ราชรถน้อย และเครื่องประกอบการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แต่เดิมอยู่หน้าวัดพระเชตพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ โดยด้านในก็มีกิจกรรมให้ผู้ที่เยี่ยมชมได้รวมสนุกกันด้วย


  8. พระตำหนักแดง ที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2


   9. พระที่นั่งขนาดย่อม และศาลาทรงไทยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พระที่นั่ง
   มังคลาภิเษก พระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย ศาลาลงสรง เก๋งนุกิจราชบริหาร และหออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช


    สำหรับใครที่กลัวหลง ก็สามารถขอแผนที่หรือเอกสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  อยู่บริเวณสนามหลวง ซึ่งติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงละครแห่งชาติ


    การเดินทางไม่ได้ยากอย่างที่คิด ซึ่งสามารถเดินทางได้หลายทาง

    รถยนต์ส่วนตัว : ภายในพิพิธภัณฑ์มีบริการที่จอดรถให้ ขับเพลิน ๆ ตาม map นี้ได้เลย https://1th.me/en0wi

    รถไฟฟ้า : สถานีรถไฟใต้ดินมาลงสถานนีสนามไชย ทางออกประตู 1 มิวเซียมสยาม และเดินไปทางสนามหลวง หรือสามารถนั่งรถเมล์สาย 53 ต่อไปได้เลย

    รถประจำทาง : สำหรับรถเมล์ที่ผ่านก็จะมีสาย 3 , 6 , 9 , 19 , 30 , 33 , 43 ,  53 , 59 , 64 , 65 , 70 , 80 , 82 , 91 , 123 , 124 , 201 , 503 , 506 , 507 , A2

    ท่าเรือ: เรือด่วนเจ้าพระยาและลงท่าช้าง เดินตัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาก็จะถึงพิพิธภัณฑ์เลย


    วันและเวลาทำการ

    วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)

    เวลา 09.00-16.00 น.

    ค่าเข้าชม

    คนไทย 30 บาท 

    ชาวต่างประเทศ 200 บาท

    ยกเว้นค่าเข้าชม : เด็ก / นักเรียน / นักศึกษา / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป / พระสงฆ์ / สมาชิก ICOM ICOMOS (แสดงบัตร)


    ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

    เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

    โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

    โทรสาร : 02-224 7493

    เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/muse...

    อีเมล : [email protected]


    แวะมาเยี่ยมเราที่เพจ : https://www.facebook.com/Sa.isaround

    หรือดูภาพเพิ่มเติม : https://www.instagram.com/sa.isaround/

    Sa.isaround

     วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.41 น.

    ความคิดเห็น