ทริปนี้พาชมความงดงามของ พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ปางโปรดอสุรินทราหู  ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ

         ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้าพาชมวัดงามทั่วไปและสถานที่สวยๆมากมาย เพจไปแอ่วกันFuntrips และ ช่องยูทูปเพจ กดเข้าชมได้ค่ะมีอัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวเรื่อยๆเลยเจ้า

         วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารสร้างตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   มีเพียงตำนานเล่าสืบต่อกันมาในทำนองว่าสร้างขึ้นเพื่อชำระล้างบาปที่ได้ทำการปิตุฆาต

         พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความอ่อนช้อยงดงามมาก มีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก สร้างเป็นแบบพระนอนอินเดีย         

               พระพุทธไสยาสน์นี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองลงมาจากสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร วัดบางพลีใหญ่กลาง  พระนอนนั้นไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ปรินิพพานเสมอไปนะคะ อย่างพระพุทธรูปปางนี้มีตำนานเล่าว่า เกิดจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราบทิฐิของยักษ์ตนหนึ่ง นั่นคือ อสุรินทราหู ผู้มีร่างกายใหญ่โต ที่ไม่ยอมนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงกำราบทิฐิด้วยการเนรมิตพระวรกายให้ใหญ่โตกว่า แม้แต่เพียงพระบาททั้ง 2 ข้างที่ซ้อนกันอยู่ ก็ยังสูงและใหญ่กว่าอสุรินทราหูเสียอีก อสุรินทราหูจึงกลับใจ และหันมาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระพุทธรูปไสยาสน์ปางนี้จึงได้ชื่อว่า ปางโปรดอสุรินทราหู นั่นเองค่ะ

คลิปชมความงามของพระนอนจักรสีห์

ช่วงปีใหม่ไทย มีพระธีชักผ้าห่มคลุมองค์พระด้วยค่ะ 

ภาพจิตกรรมฝาผนังภายนวัด ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

       ภายในพระวิหารยังมีพระกาฬ พระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทั้งสององค์มีพุทธลักษณะงดงาม ในอดีตเคยใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ

     ภายในวัดมีปูชนียวัตถุต่าง ๆมากมาย กรมศิปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478

ขอมงคลทั้งหลายจงบังเกิดแก่ทุกท่านค่ะ

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.06 น.

ความคิดเห็น