เส้นทางศึกษาธรรมชาติวัดผาลาด 

ฝรั่งเรียกว่า Monk Trail เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติลับๆ ใกล้เมือง แต่เป็นที่รู้จักน้อยมาก ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักวิ่งเทรล 

เป็นเส้นทางเดินป่าที่ไม่ยาวมาก เพียงะยะทาง 5 กิโล ใช้เวลา 2:30 ชั่วโมง  

เริ่มต้นที่ปลายทางของถนนสุเทพ บริเวณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ขึ้นฝั่งวัดฝายหิน หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เส้นทางส่วนใหญ่เป็นหินและดิน

ตลอดเส้นทางจะมีต้นไม้ที่ผ่านการบวชป่า เถาวัลย์ อุโมงค์ไม้ และลำธารน้ำตก 


ปลายทาง คือ “วัดผาลาด” วัดเก่าแก่ สงบ ร่มรื่น อยู่กลมกลืนกับธรรมชาติ ที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชั้นเลิศแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  

วิธีการเดินทาง

จุดเริ่มต้น https://goo.gl/maps/WhhHoDbYgMzLKog39

พิมพ์ในmaps ว่า Monk Trai  

ขอบคุณที่อ่านจนจบ ขอให้สนุกกับการเดินทางนะคะ

สามารถพูดคุยแล้วติดตามการเดินทางของเราได้ ที่ . . . . .

https://www.instagram.com/youn...

Younghiking

 วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.43 น.

ความคิดเห็น