ทริปนี้พาทำบุญ นมัสการพระธาตุบังพวน บวงสรวงพญานาคราชที่สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดพระธาตุบังพวนจังหวัดหนองคายกันเจ้า 

   ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้าพาชมวัดงามทั่วไปและสถานที่สวยๆมากมาย เพจไปแอ่วกันFuntrips และ ช่องยูทูปเพจ กดเข้าชมได้ค่ะมีอัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวเรื่อยๆเลยเจ้า

        พระธาตุบังพวน เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม สร้างด้วยศิลาแลง อิฐดินเผา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สร้างขึ้นมาตามคติพุทธศาสนาคือการจำลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ หลักฐานทางโบราณคดีไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าพระธาตุบังพวนสร้างขึ้นในสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าอย่างน้อยน่าจะสร้างขึ้นก่อนสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช(กษัตริย์ล้านช้าง)

       ภายในวัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา เป็นการจำลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ หลังจากตรัสรู้แล้ว จำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์ ,รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธเจดีย์, มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 สิ่ง

            พระอชาปาลนิโครธเจดีย์ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ 5 เสด็จประทับ ณ อชปาลนิโครธ ใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะ เป็นเวลา 7วัน โดยในช่วงนี้ได้มีธิดามาร 3ตน คือนางตัณหา นางอรดี นางราคะ ได้เข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการต่าง ๆ แต่สุดท้ายธิดาพระยามารก็พ่ายแพ้ไป

       ตามตำนานอุรังคธาตุ  กล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลพื้นที่แห่งนี้คือ“ภูเขาลวง” ริมน้ำบางพวน(หรือภูลวง) เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยังดินแดนแถบลุ่มน้ำโขง พญานาคได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ทำให้ดินแดนแห่งนี้ถูกยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ปู่พญานาค

        ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ 6 พระพุทธเจ้าเสด็จประทับ ณ ใต้ต้นมุจลินท์(ต้นจิก) เสวยวิมุตติผลเป็นเวลา 7 วัน โดยในช่วงเวลานั้นมีฝนตกพรำตลอด 7 วัน ได้มีพญานาคนาม “พญามุจลินทนาคราช” ขึ้นมาขนดและแผ่พังพานเพื่อป้องกันลมฝนให้พระองค์

     “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” เป็นสระน้ำโบราณที่มีบันทึกในหนังสือใบลานที่เขียนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อว่า “สระมังคละน้ำเที่ยงหมัน” เมื่อครั้งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระ พุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดมีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดิน พระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพพล พระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุ ได้สังเกตเห็นว่ามีสายน้ำพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาจากปล่องภูพญานาคที่เฝ้ารักษาพระธาตุบังพวน จึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ำเอาไว้ และสร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียรนี้ไว้กลางสระแห่งนี้ รูปแบบศิลปะการสร้างเป็นแบบล้านช้าง

    สระมุจลินท์ ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิแห่งนี้ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักตั้งแต่สมัยล้านช้าง และใช้ในพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ๆ ในรัชกาลต่างๆจนถึงปัจจุบัน

พิธีบวงสรวงพญานาคบริเวณ สระมุจลินท์

ขอมงคลทั้งหลายจงบังเกิดแก่ทุกท่านค่ะ 

ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.25 น.

ความคิดเห็น