ทริปนี้พาชมวัดงามเชียงใหม่ วัดสวนดอกหรือ วัดบุปผาราม  อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สุสานขัตติยะราชตระกูล ณ เชียงใหม่ กู่เจ้านายฝ่ายเหนืออยู่ที่วัดนี้ค่ะ

      ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้าพาชมวัดงามทั่วไปและสถานที่สวยๆมากมาย เพจไปแอ่วกันFuntrips และ ช่องยูทูปเพจ กดเข้าชมได้ค่ะมีอัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวเรื่อยๆเลยเจ้า

        ในอดีตวัดสวนดอกเคยเป็นสวนหนึ่งภายในเวียงสวนดอก ซึ่งเป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มังราย  พระเจ้ากือนาธรรมิกราช ได้ทรงพระราชทานอุทยานสวนดอกไม้ ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า บริเวณอุทยาน สวนดอกไม้นี้ เต็มไปด้วยต้นพะยอม หรือมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “สวนดอกไม้พะยอม” เป็นที่สร้างวัด พร้อมกับ พระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดบุปผาราม” ซึ่งหมายถึง วัดแห่งสวนดอกไม้ ต่อมานิยมเรียกสั้นๆว่า “วัดสวนดอก” ค่ะ   ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ของกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงที่มีการจัดงานวัดจะตกแต่งสวยงาม 

     พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1914 ในรัชกาลของพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย

      ภายในวัดสวนดอกยังมีกู่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือ นับตั้งแต่พระเจ้ากาวิละ ด้นตระกูล ณ เชียงใหม่ เป็นด้นมา รวมทั้งเจ้านายผู้ครองนครเชียงใหม่ กู่นี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงรวบรวมพระอัฐิจากที่ต่างๆ มาบรรจุรวมไว้ ณ ที่เดียวกันเพื่อให้สมพระเกียรติ

    กู่ของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 สิริพระชันษา 60 ปี 3 เดือน 13 วัน 

    เมื่อ 26 สิงหาคม 2566 มีงานกิจกรรม “150 ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ทรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมแบบจารีต และต่อยอดทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การขยายผลทั้งเชิงคุณค่าวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ล้านนา

บรรยากาศช่วงจัดงานตกแต่งประดับด้วยดอกไม้ค่ะสวยงาม

     ลักษณะกู่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมทรงปราสาทขนาดเล็ก สร้างอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีการวางผังและจัดระเบียบสวยงาม

ขอมงคลทั้งหลายจงบังเกิดแก่ทุกท่านเจ้า 


ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันพฤหัสที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.42 น.

ความคิดเห็น