Yutipong Yutipong Jitsuwansanya

ผมชื่อเล่นคอมนะครับ ปัจจุบันทำงานเป็น Online Marketing ซึ่งได้ทำงานที่เกี่ยวกับการเขียน Content เป็นการรีวิวสินค้าที่เกี่ยวกับประเภทของ Gadget โดยผมมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบในการไปร้านคาเฟ่ เพื่อฝึกการถ่ายรูป นำมาเขียนรีวิว และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางผู้ประกอบการร้านคาเฟ่

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all