อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นสถานที่เที่ยวหลักของย่านไทเป ไต้หวัน อนุสรณ์สถานฯ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 

ตัวอาคารใช้สีฟ้าและสีขาวซึ่งเป็นสีของธงชาติไต้หวัน โดยหลังคาด้านในถูกออกแบบเป็นท้องฟ้าสีครามและมีรูปดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่าง 12 ลำ ทุกอย่างในนี้ล้วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ

อนุสรสถานถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี เจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek) ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องแวะเยี่ยมชม การตกแต่งโดดเด่นในเรื่องความประณีต สวยงาม ซึ่งรูปแบบของอาคารมาจากสถาปัตยกรรมจีน


การเดินทาง : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน MRT สถานี Chiang Kai-Shek

OPW's Story

 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.12 น.

ความคิดเห็น