JakkritNukorkit

"ความสุขจากการท่องเที่ยว" คือการได้ไป "สัมผัส" ถึงความแตกต่าง ในสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีในที่ๆ เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งปลูกสร้าง ธรรมชาติ ตลอดถึงการแก้ไขอุปสรรค ปัญหา ในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในที่ ที่เราไปท่องเที่ยวบันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all