24 องศา C

"การเดินทาง" ไม่ใช่การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้ระยะทาง
แต่มันคือ การเคลื่อนไหวของ "ประสบการณ์ชีวิต"

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all