วัดสมัยศรีวิชัย มีพระบรมธาตุงามวิจิตรที่อยู่ตรงกลางวัดและวิหารคดซึ่งเต็มไปด้วยพระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับ

วัดพระบรมธาตุไชยา หรือ วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกที่มีความเก่าแก่ที่ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด จนกระทั่งมีการบูรณะใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2453 ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระบรมธาตุไชยา ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า มีพี่น้องชาวอินเดีย 2 คน ชื่อ ปะหมอ และ ปะหมัน ทั้งสองได้เดินทางโดยเรือเข้ามาถึงเมืองไชยา ได้พาบริวารขึ้นบกที่บ้านนาค่ายตรงวัดหน้าเมืองในตำบลเลเม็ด เจ้าเมืองมอบให้ปะหมอซึ่งเป็นนายช่างมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง สร้างเจดีย์พระบรมธาตุไชยา ครั้นสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่ามีความงดงามมาก หลังจากนั้นเจ้าเมืองก็ได้สั่งให้ตัดมือตัดเท้าของปะหมอเสียเพื่อมิให้สร้างเจดีย์ที่งดงามเช่นนี้ให้ผู้ใดอีก หลังจากนั้นปะหมอได้ถึงแก่ความตาย เจ้าเมืองสั่งให้หล่อพระให้หล่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรไว้เป็นสัญลักษณ์แทนปะหมอ ส่วนน้องชายที่ชื่อปะหมันได้หนีไปครองเกาะพัดหมันและตั้งรกรากอยู่ที่นั่นจนกระทั่งสิ้นชีวิต

พระบรมธาตุไชยา เป็นปะติมากรรมแบบศรีวิชัยซึ่งเป็นองค์เดียวที่ยังคงอยู่ในสภาพดีที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 13-14 ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ซึ่งเข้าใจว่าที่เมืองไชยาในสมัยศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรือง จากหลักฐานที่ยืนยันถึงอาณาจักรศรีวิชัยมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,200 ปี โดยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช้ภาพของเจดีย์พระบรมธาตุไชยาเป็นสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัด และได้มีคำกล่าวไว้ว่าถ้าใครได้มาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้มาสักการะพระบรมธาตุไชยาแล้วก็เหมือนยังไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญมากมาย เช่น พระวิหารหลวง ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์เจดีย์พระบรมธาตุไชยาสร้างยื่นล้ำเข้าไปในพระวิหารคด ในพระวิหารหลวงมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่มากมายหลายองค์

พระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์ หรือ พระพุทธรูป 3 พี่น้อง ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนลานภายในกำแพงแก้วซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาโดยฝีมือช่างไชยา ลักษณะพระพุทธรูปเป็นปางมารวิชัย ทำด้วยศิลาทรายแดงทั้ง 3 องค์ ในอดีตสันนิษฐานกันว่าที่ตรงนี้น่าจะเคยเป็นวิหารเก่ามาก่อนแต่อาจจะเกิดชำรุดทรุดโทรม

หากใครได้มาเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อย่าลืมมาแวะกราบไหว้บูชาพระบรมธาตุไชยาแห่งอาณาจักรศรีวิชัย วัดคู่บ้านคู่เมืองที่เคารพของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ


แผนที่


ฝากกดติดตาม

Facebook go see write เล่าเรื่องเที่ยว

go see write เล่าเรื่องเที่ยว

 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22.47 น.

ความคิดเห็น