Emmy Journey

จับกล้องท่องเที่ยวไปกับการเดินทางของฉัน ด้วยการถ่ายภาพที่ใช้อารมณ์ และหัวใจ มากกว่าเทคนิคและกฏเกณฑ์ /Step by step with my journey.

Page : Emmy Journey พากิน พาเที่ยว
http://www.facebook.com/EmmyJourney

Blog : http://emilia0412.bloggang.com


บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all