Try to try ก็แค่ออกไปลอง

เราอยากจะบันทึกความทรงจำ ที่เรากล้าออกจาก Comfort Zone ของตัวเองไปกี่เรื่องแล้ว และเราเองก็ชอบทุกเรื่องราวที่เราไปเจอมา เลยอยากจะแบ่งปันให้ทุกๆ คน ลองก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเองไปด้วยกัน แล้วจะค้นพบว่า มันสนุกมากกกกกกกกกกกแค่ไหน โปรดอย่าเชื่อเราทั้งหมด แต่คุณต้องออกไปลองเอง โอ๊ส *0*

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all